Translation
church
kostel
city
město
cloakroom
šatna
closed
zavřeno
coffee
káva
coffee with milk
káva s mlékem
cold
zima
Could you repeat that?
Zopakujte.
Could you take a picture of us, please?
Promiňte, můžete nám udělat fotku?
credit card
kreditní karta
cutlet
kotleta
delayed
zpožděný
departures
odjezdy
departures
odlety
dinner
oběd
direction
směr
Does anybody here speak English / Polish?
Mluví zde někdo anglicky? polsky?
Does that bus go through ...
Jede ten autobus přes…
down
dolu
Do you have?
Máte?