Zagrody Edukacyjne w Małopolsce - nauka i zabawa dla dzieci

dziecko z małą owieczką
Zagrody edukacyjne to propozycja poznania i doświadczenia życia wiejskiego i pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie z codziennym rytmem gospodarstwa, gamą kolorów, kształtów, dźwięków i smaków wsi. Zagrody oferują kilkugodzinne programy edukacyjne dla grup zorganizowanych, zapraszają też na dłuższy wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych połączony ze specjalistycznymi zajęciami edukacyjnymi.

Polecane Zagrody posiadają zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży. Edukacyjne zagrody to propozycja realizowana w ramach programów szkolnych i pozaszkolnych, ale przede wszystkim atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi. Pobyt w Edukacyjnej Zagrodzie daje możliwość poznania dawnych zawodów: rolnika, młynarza, garncarza czy kowala oraz nauczenia się sporządzania pożywienia na przykład pieczenie chleba, wykorzystanie w żywieniu dziko rosnących roślin, ziół, sporządzanie kiszonek, przetworów owocowych oraz wędlin domowych. Można również bliżej zapoznać się z pszczelarstwem, posłuchać ciekawych opowieści o życiu i rozwoju rodziny pszczelej, zobaczyć królową i oczywiście pokosztować miodu. W kilku zagrodach w Małopolsce jest również okazja do poznania pasterskiej kultury górali beskidzkich, czy historii hucułów i zajęcia z końmi huculskimi.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych powstała by realizować misję społeczną polegającą na upowszechnianiu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wiedzy na temat wsi, rolnictwa, pochodzenia żywności oraz wiejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Nauka oparta o walory gospodarstwa wiejskiego to nowatorskie podejście do edukacji. To edukacja efektywna i przyjazna dziecku, umożliwiająca łączenie teorii z praktyką i doświadczaniem, dostarczająca wiedzy opartej na pracy zmysłami.


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Related Assets