Biznis turistika

Biznis turistika

Obraz elegantne oblečenej ženy a dvoch mužov. V ruke drží brožúru. Usmievajú sa na seba.
Malopoľsko je unikátne miesto na organizovanie obchodných stretnutí: konferencií, kongresov, sympózií, školení, motivačných a integračných akcií. Malopoľsko disponuje veľkým potenciálom na organizovanie obchodných stretnutí. Dobrá dopravná dostupnosť, vrátane medzinárodného letiska v Baliciach, dobre pripravené konferenčné zázemie, výnimočné prírodné prednosti a kultúrne dedičstvo regiónu sú zárukou kvality a neopakovateľnosti biznis pobytu v Malopoľsku a činiaí z regiónu celopoľsky jedno z najatraktívnejších vojvodstiev.

Nachádza sa tu asi 300 konferenčných objektov, z toho 70 historického charakteru. Bývalé hrady, zámky, vytesané soľné komory, kúpele – bohaté na minerálne vody, komplexy geotermálnych bazénov – to sú miesta ponúkajúce unikátne prežívanie obchodných stretnutí konferenčného, integračného, motivačného charakteru, veľtrhov, festivalov a čarovných rautov v nevšednej scenérii. Pre veľké konferencie organizované v Krakove predstavujú unikátne historické objekty v Malopoľsku skvelé zázemie na organizovanie čarovných galavečerov alebo rautov.

Vďaka rôznorodosti a komplexnosti ponuky konferenčných objektov v Malopoľsku je možné usporiadať ako komornú schôdzku, tak veľké kongresy a konferencie. Medzi objektmi poskytujúcimi konferenčné služby viac ako 20 objektov disponuje sálami s plochou nad 500 m2. Jedným z najvýznamnejších konferenčných objektov v Krakove je Kongresové centrum ICE – moderný objekt svetovej úrovne, ktorý výrazne zatraktívňuje ponuku regiónu ako dôležitého bodu na mape európskeho kongresového priemyslu, keď disponuje takmer 5000 m2 konferenčného priestoru a posluchárňou pripravenou pojať 2000 ľudí.

Malopoľsko tiež predstavuje dokonalé miesto pre realizáciu integračno-motivačných pobytov. Možno sa tu dokonale uvoľniť od služobných povinností všedného dňa a zúčastniť sa integračnej zábavy zasadenej do krakovských a malopoľských tradícií a miest zvlášť atraktívnych z turistického hľadiska.

Tešíme sa na stretnutie v Malopoľsku!