Translation
lístok
ticket
málo
little
Mam horúčku.
I have a fever.
Mám … rokov.
I am …. years old.
mapa
map
maslo
butter
Máš súrodencov?
Do you have siblings?
Máte lístky na … ?
Are there tickets for ...?
Máte študentskou/seniorskou zľavu?
Is there a discount for students / seniors?
Máte typické poľské jedla?
Do you have any typical Polish dishes?
Máte voľnú izbu?
Do you have a free room?
Máte voľný stôl?
Is there a table available?
mäso
meat
meno
name
Menujem sa …
I am …
Menujem sa …
My name is …
mesiac
month
mesto
city
mikrobus
bus
minerálna voda perlivá
sparkling mineral water