Translation
Kde pracuješ?
Where do you work?
Kde sa dá lacno najesť?
Where can one eat cheaply?
Kde si?
Where are you?
Kde si môžem kúpiť lístok?
Where can I buy a ticket?
Kedy odchádza autobus číslo ...? / na letisko/ nádražie
What time does bus number… / the bus to the airport / station leave?
kláštor
monastery
Koľko je hodín?
What time is it?
Koľko máš rokov?
How old are you?
Koľko platím?
How much do I pay?
Koľko to stojí?
How much is it?
kostol
church
kotleta
cutlet
kreditná karta
credit card
križovatka
intersection
Ktoré jedlo mi môžete odporúčať?
Which main courses do you recommend?
kúpeľňa
bathroom
lacno
cheap
lekáreň
pharmacy
letisko
airport
lieky
medicines