Translation
The meal was delicious.
Jídlo bylo velmi chutné.
There has been an accident.
Stala se nehoda.
there is no
není
The soup was too cold.
Polévka byla příliš studená.
This is not what I ordered.
To není moje jídlo.
three
tři
thuesday
úterý
Thursday
čtvrtek
ticket
vstupné
time
čas
tip
spropitné
today
dnes
to go straight ahead
jděte rovně
toilet
toaleta
tomorrow
zítra
top
nahoru
to pay in cash
zaplatit v hotovosti
to return; to come back
vrátit
to turn
zatočit
tour
výlet