Osvienčim a okolie 

Osvienčim a okolie 

widok na rynek w Oświęcimiu z ratuszem
Oświęcim i jego okolice to niezwykle interesujący obszar, który bez wątpienia warto zwiedzić. Różnorodność kulturowa i przyrodnicza dostarczą każdemu wymagającemu koneserowi urlopowych wycieczek wielu przyjemności.

Osvienčim a jeho okolie predstavuje nesmierne zaujímavú oblasť, ktorú nepochybne stojí za to navštíviť. Kultúrna a prírodná rôznorodosť dodá každému náročnému milovníkovi prázdninových výletov množstvo potešenia. 

Osvienčim poznamenaný neľahkou históriou je dnes mesto mnohých mierových iniciatív. Ako miesto stretávania ľudí rôznych národností, presvedčenia a vyznania sa podieľa na tvorbe budúcnosti bez násilia a vojen. Vďaka otvorenému medzináboženskému a multikultúrnemu dialógu realizuje svoju misiu „Mesta mieru“.

V Osvienčime a okolitých obciach si každý príde na svoje, od prehliadok historicky hodnotných miest, ako sú múzeá a sakrálne miesta, cez aktívny odpočinok v lone prírody a končiac vychutnávaním regionálnej kuchyne.

Krajina a miesta, ktoré stoja za návštevu!

V okolí Osvienčimu sa rozprestierajú početné rybníky, sprašové hrby a lesné oblasti. Okrem unikátnej flóry spojenej s veľkým počtom vodných nádrží tu nájdeme i hospodársky využívané pozemky a lužné a jelšovo-jaseňové lesy. 

Kaprie údolie v Zatore, alebo zázemie chovu kapra kráľovského, tvorí ideálne životné podmienky pre vzácne druhy rýb a vtákov. Chochlačka, chavkoš, čorík bahenný, rybár riečny a bučiak sú nespochybniteľné objekty záujmu milovníkov fotografie unikátnej prírody. 

V európskom meradle unikátne habitaty vtákov a rastlín ohrozených vyhynutím, vyskytujúcich sa v obci Osvienčim, sa podieľali na tom, že bola táto oblasť začlenená do európskej ekologickej siete Natura 2000. Tým sa ochrana biodiverzity stala nadradeným cieľom s tým spojených aktivít. Regulácia oblasti Natura 2000 zahŕňa napr. údolie Dolnej Soły vyznačujúce sa cennými komplexmi vrbovo-topoľového lužného lesu alebo rybníky v Brzeszcziach, ktoré okúzľujú nenarušeným ekologickým koridorom Hornej Visly. Na území údolia Soły môžeme naraziť na mnoho úžasných druhov zvierat, napr. vydry, mloky hrebenaté, kunky červenobruché, bolene alebo mreny, a to všetko v obklopení mŕtvych ramien, unikátnej vegetácie porastajúcej kamene potokov. 

Po stopách sacrum…

Región Osvienčimu sa môže pochváliť dlhým zoznamom pamiatok sakrálneho charakteru, niektoré z nich sa nachádzajú na Chodníku drevenej architektúry.

Jedným z najzaujímavejších a zároveň najznámejších sakrálnych objektov je synagóga Chewra Lomdej Mišnajot v Osvienčime. Ide o hmatateľnú stopu židovskej komunity, ktorá pred 2. svetovou vojnou tvorila viac ako polovicu všetkých obyvateľov mesta. Židovská a kresťanská kultúra sa na tomto mieste prelínali a pozostatky po tom vidíme dodnes. 

História pútnického kostola Matky Božej Pomoci veriacim v Osvienčime siaha k začiatkom saleziánskeho kostola zo 14. storočia a pútnický chrám Panny Márie Fatimskej v Trzebini priťahuje veriacich zázračnou sochou privezenou v roku 1962 z Fatimy. Kostol sv. Mikuláša v Chrzanowe pod svojimi múrmi skrýva krypty, v ktorých boli pochovaní dvorskí úradníci, poprední mešťania a dávni majitelia Chrzanowa. Renesančný kostol sv. Vojtecha a Juraja v Zatore predstavuje povinný bod pre milovníkov historickej architektúry, podobne ako kostol Panny Márie Čenstochovskej v Mętkowe, ktorý pamätá Karola Wojtyłu ako vikára, keď stál kostol ešte v Niegowici. Na území Osvienčimu a v jeho okolí sa nachádza viac drevených, alebo dreveno-murovaných sakrálnych miest tohto typu, ako napr. kostol sv. Mikuláša v Polanke Wielkej, kostol svätého Bartolomeja v Porębe Wielkej, kostol svätého Vavrinca v Grojci, kostol sv. Martina v Jawiszowiciach, kostol Panny Márie Karmelskej v Głębowiciach, kostol sv. Ondreja v Osieku alebo kostol svätého Ondreja v Graboszyciach

Pri pobyte v Osvienčime nemožno zabudnúť na dominikánsku tradíciu odkazujúcu kaplnku sv. Hyacinta a mariánske pútnické miesto v Płokoch s cennou ikonou Panny Márie. Počiatok 18. storočia pamätajúci barokový kostol sv. Jána Kentského v Kętách okúzľuje jednoloďovou fasádou, valenou klenbou a krásnym hlavným oltárom. Keď už sme v okolí, stojí za to okrem toho zavítať do kostola sv. Šimona a Júdy Tadeáša apoštolov v Nidku a kostola Povýšenia svätého Kríža v Płazie. 

Všetky tieto sakrálne objekty isto okúzlia každého, kto sa rozhodne ich navštíviť, a história, ktorú každý z nich skrýva, zaujme nejedného turistu. 

Hrady a zámky 

Pokiaľ sa vydáme cestou historických rezidencií, nesmie nám uniknúť hrad v Osvienčime. Roky jeho slávy pripadajú na 14. storočie, keď zastával rolu sídla piastovských kniežat. Zhorel v roku 1503 a z príkazu kráľa Alexandra Jagelovského došlo k jeho obnove v 16. storočí. Počas ďalších storočí nasledovali početné prestavby, vďaka čomu jeho dnešná podoba predstavuje úchvatné spojenie rôznych architektonických štýlov. Zrúcanina hradu Lipowiec vo Wygiełzowe sa nachádza na vápencovom kopci s výškou 362 m n. m. Kedysi hrad zastával funkciu sídla krakovských biskupov, dnes ide o dokonalú vyhliadku, z ktorej možno obdivovať panorámu priliehajúcej prírodnej rezervácie „Lipowiec”. Renesančný komplex zámku a parku v Młoszowej je ideálne miesto na prechádzky po parku zarastenom starými drevinami a prehliadku atraktívnej zámockej časti s k nej priliehajúcou kaplnkou. 

Múzeá 

S lepším porozumením histórii a kultúre regiónu pomôžu múzeá. Jedným z miest, ktoré je nutné navštíviť, je bývalý nemecký nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Prehliadka tohto miesta vás určite prinúti k reflexii tragických udalostí z doby 2. svetovej vojny. Práve tu sa každý rok konajú ceremoniály pripomínajúce oslobodenie vyhladzovacieho tábora, počas ktorých nahlas zaznieva hlas preživších. Múzeum Auschwitz-Birkenau bolo zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO, čo potvrdzuje jeho výnimočný charakter.

Dnes je Osvienčim centrom mnohých mierových iniciatív, miestom stretnutia ľudí rôznych národností – bez ohľadov na náboženstvo a presvedčenie. Mesto sa pomaly stáva symbolom otvoreného, mnohonárodnostného a mnohokonfesného centra dialógu, okrem iného vďaka aktivite Židovského centra v Osvienčime, ktoré organizuje početné kultúrne a vedecké udalosti. Združenie Rómov v Poľsku návštevníkom poskytuje šancu poznať bohatú rómsku tradíciu a kultúru tvoriacu súčasť histórie regiónu.

Kam sa ešte rozhodne pozrieť? Pozornosť si zaslúži hrad v Osvienčime – na tomto mieste, vďaka expozícii venovanej rôznym historickým obdobiam, spoznáme osemstoročnú históriu mesta. Keď sme na osvienčimskom hlavnom námestí, nemôžeme vynechať Múzeum radnice sídliace v budove z druhej polovice 19. storočia. Každý deň, presne na pravé poludnie, sa odtiaľ rozlieha zvuk znelky – hejnału. Pokiaľ budete blízko, na chvíľu sa zastavte a počúvajte úryvok polonézy Aleksandra Orłowského.

Takýchto monumentálnych a zároveň k reflexii nad minulosťou vyzývajúcich miest v Osvienčime a jeho okolí nájdete omnoho viac! Odporúčame navštíviť dvorskú hospodársku budovu zo 16. storočia a Urbańczykov dom v Chrzanowe, Malopoľské múzeum požiarnictva v Alwerni, Múzeum Aleksandra Kłosińského v Kętách a tiež Múzeum bl. matky Małgorzaty Szewczykovej v Osvienčime. Zaujímavé atrakcie ponúkajú i Ekomúzeum Kaprieho údolia, Povislanský etnografický park vo Wygiełzowe a Jakob Haberfeld Story vodka museum & music pub, teda múzeum na mieste, kde predtým sídlila slávna továreň na vodku a likéry.

Aktívny odpočinok alebo vydarená dovolenka v Osvienčimskej kotline

Bohatá flóra a fauna a reliéf zemského povrchu vytvárajú dokonalé podmienky na aktívny odpočinok! Relaxácia v lone prírody je príjemný spôsob ako stráviť voľný čas, a množstvo rôznorodých chodníkov pre peších a cyklistov vyzýva na aktívny odpočinok.

Bicykel je skvelý nápad ako tráviť voľný čas, zvlášť v perspektíve využívania trás prebiehajúcich okolo historicky cenných miest. Trasa po pápežských cestách v Kaprom údolí nás prevedie mnohými atrakciami, všetko začína a končí vo Wadowiciach, teda rodisku Jána Pavla II. Cyklochodník Údolie Soły je trasa, ktorú často volia rodiny s deťmi. Vedie prostredím priaznivým pre oči a pre dušu, kde sa môžeme úspešne upokojiť a odpočinúť si od šedej každodennosti. Všetky cyklochodníky Osvienčimu a okolia nájdete na stránkach narowery.visitmalopolska.pl.
Po výbere prírodných chodníkov „Maurycy” alebo „Marynin” získate možnosť obdivovať malebnú krajinu Osvienčimska. Trasy prebiehajú neďaleko vodných nádrží, ktoré tvoria pokladnicu tých pre región najcennejších prírodných hodnôt. Utiecť by nám nemala ani prechádzka malebnými chodníkmi Zelených perál Trzebine. Hľadači „pokladov“ sa môžu bez prekážok sústrediť na získavanie trofejí a zúčastniť sa pritom questov na Chodníku Radwanitov. Návšteva Dedinky pod skalou (Wioska pod skałą) Bolęcin zase poskytne zaujímavú zábavu s historickou tematikou pre celú rodinu a návštevu Molo Resortu v Osieku poskytne spoľahlivú relaxáciu zmyslov. Nevšedné výhľady a šumenie vody zaisťujú pokoj a spôsobia, že odpočinok v tomto prostredí nabije vaše baterky skutočne na dlho. 

Milovníci vodáctva by sa mali vypraviť do Kaprieho údolia, kde sa môžu obklopení panenskou prírodou oddávať svojej športovej vášni. Každý, kto ocení prechádzky v štýle nordic walking, si môže vybrať stupeň obťažnosti trasy a tešiť sa nádhernými výhľadmi na túto malebnú krajinu. Fanúšikovia rybárčenia môžu využiť početné rybárske revíry a prechádzky po nábreží Soły v Osvienčime sú cieľom tých, ktorí si najlepšie odpočinú pri upokojujúcom šumení rieky. 

Ako tráviť čas?

Osvienčim prekvapí bohatou ponukou kultúrnych udalostí, ktorých sa vyplatí zúčastniť. Cyklus koncertov na Chodníku drevenej architektúry pod názvom Hudba zakliate v dreve (Muzyka Zaklęta w Drewnie) vyzýva, aby sme strávili letné víkendy obklopení perlami drevenej architektúry, a umelecké prezentácie festivalu Osvienčimská jeseň (Jesień Oświęcimska) pozývajú na spoločnú zábavu. Kastelánsky jarmok (Jarmark Kasztelański) čiže akcia Múzea Hradu v Osvienčime pod šírym nebom tradične reprodukuje reálie minulých epoch, keď miestnych zoznamuje s históriou mesta. Koncerty organizované pri príležitosti Dňa mesta Osvienčim tento región preslávili po celom Poľsku. Povislanský etnografický park vo Wygiełzowe pravidelne pozýva na remeselné workshopy a workshopy ľudových ručných prác v rámci Etnomanie, počas Ziemniaczyska pod Lipowcom môžete ochutnať kulinárske špeciality starých časov. Do svojho kalendára si rozhodne zapíšte tiež Sviatok kapra, ktorý nadchne každého, kto dokáže oceniť regionálne dobroty. 

Chute Osvienčimska sú živou vodou pre srdce každého fanúšika regionálnych pochúťok! Keď ste v okolí, musíte ochutnať výborného Zatorského kapra, zemiaky po cabańsky (zemiaky pečené s koreňovou zeleninou, kapustovými listami a údeninou na ohni), żur (kyslo) po przeciszowsky a chlieb Revel (kváskový chlieb s rôznymi semienkami a otrubami). Za ochutnanie stoja tiež zatorské krówky, bolęcińské buchty, przybory mirowské a hulajdy (zemiakové noky). Už samotné názvy týchto pokrmov vyvolávajú zvedavosť a chuť zostáva tajomstvom, dokiaľ ich nevyskúšate. Malopoľská trasa labužníkov je skvelý spôsob, ako sa bližšie zoznámiť s Osvienčimskom zo strany kuchyne. 

Fanúšikom zábavných parkov poskytnú dávku adrenalínu také miesta, ako je Energylandia alebo Zatorland, kde celá rodina strávi čas aktívne v špeciálne na to určených tematických zónach. 

Multimédiá