Facebook link

Podzemný rínok Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Rynek Podziemny Kraków

Podzemný rínok Krakov

Wóz wyładowany workami, z boku wisi waga.

Rynek Główny 1, 31-042 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124265060
Podzemný rínok je skutočná pokladnica znalostí o minulosti Krakova.
Turistický chodník – „Po stopách európskej identity Krakova“ prezentuje nielen bohatú históriu mesta, ale tiež väzby, ktoré toto mesto spájali s najvýznamnejšími strediskami obchodu a kultúry v stredovekej Európe. V európskom meradle unikátna archeologická rezervácia, ktorá vznikla v dôsledku archeologických výskumov vykonávaných v rokoch 2005 – 2010 vo východnej časti Hlavného námestia, umožňuje obdivovať nájdené poklady a spoznať búrlivé dejiny stredovekého Krakova. Ukazuje tiež význam vtedajšieho hlavného mesta Poľska v činnosti hanzy. Zhromaždené pamiatky, ako napr. mince zo 14. stor. alebo ozdoby a keramické nádoby potvrdzujú na tomto mieste stovky rokov nepretržito prebiehajúcu tradíciu európskej kultúrnej a obchodnej výmeny. Výstava tiež približuje každodenný život v Krakove pred niekoľkými stáročiami. Pri návšteve výstavy Stopami európskej identity Krakova môžete pocítiť atmosféru panujúcu na stredovekom rínku. Počas prehliadky nás totiž sprevádzajú napr. zvuky zmätku obchodných transakcií. Výstavu okrem toho obohacujú zaujímavé makety a multimédiá.

Súvisiace príspevky