Facebook link

Rynek Górny Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Rynek Górny Wieliczka

Rynek Górny Wieliczka

Zdjęcie przedstawia plytę Rynku Górnego w Wieliczce pokrytą trójwymiarowym malowidłem przedstawiającym wnętrze kopalni. W tle kamieniczki przy Rynku.

Rynek Górny, 32-020 Wieliczka Turistický región: Pogórza

Zástavba okolo námestia pochádza väčšinou z 19. storočia a vznikla na pôdoryse stredovekého šachovnicového usporiadania. Na námestí sa nachádza novoklasicistická rezidencia – palác Przychockých, vystavaný na mieste bývalej radnice.
Námestie v tvare štvorca, z ktorého vybieha osem ulíc, po dvoch z každého rohu, pochádza z obdobia panovania Kazimíra Veľkého. Na dlažbe Rynku Górneho sa v súčasnosti nachádza dielo Ryszarda Paprockého „Solny świat” (Soľný svet). Ide o najväčšiu 3D maľbu v Poľsku a pravdepodobne druhú na svete. Obraz „Soľný svet“ je maliarska vízia podzemia soľnej bane. Do kompozície obrazu autor vhodne zapojil existujúce bronzové sochy štyroch baníkov, ktorí vychádzajú z podzemia na drevené lávky.