Facebook link

Krakovské banské múzeum vo Wieliczke – banský zámok - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Krakovské banské múzeum vo Wieliczke – banský zámok

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 122785849
Toľko soľničiek ako na wielickom zámku nie je možné vidieť nikde inde! Je ich tu zhromaždených približne 400: sklených, drevených, zo striebra a predovšetkým z porcelánu.Kráľovský hrad, nazývaný župa alebo banský hrad, sa nachádza v samom centre Wieliczky.
V opevnených hlavných budovách už od XIII. st. sídlilo vedenie wielickej soľnej bane, ktorá sa nazývala župa a jej správcom bol bán. Z tohto obdobia pochádza „Dom medzi Župou“, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú muzeálne expozície: archeologická (v hradných pivniciach), historická, ako aj už spomínaná výstava soľničiek. Je možné navštíviť aj reprezentačnú, gotickú sieň nazývanú Hradskou izbou s klenbou podopretou na jednom pilieri. Rozšírenie hradu, ako aj zapojenie ho do systému mestského opevnenia Wieliczky, sa uskutočnilo v polovici XIV. st. Z tohto obdobia pochádza aj tzv. Severný hrad, pre turistov nesprístupnený, avšak Stredný hrad bol vztýčený až v XIX. st. a dnes sa v ňom nachádza reštaurácia Kráľovská.

Súvisiace príspevky