Facebook link

Bazilika zasvätená Nanebovzatiu Najsvätejšej Márie Panny v Krakove (Mariánsky kostol) - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kościół Mariacki) Kraków

Bazilika zasvätená Nanebovzatiu Najsvätejšej Márie Panny v Krakove (Mariánsky kostol)

Rynek Główny w Krakowie z Kościołem Mariackim w centralnym miejscu na zdjęciu

Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124220737
Kostol sv. Márie je jedným zo symbolov Krakova.
Súčasná gotická bazilika stojí na mieste dávnej románskej katedrály, ktorej zvyšky sa ukrývajú pod zemou – úžitkový povrch dávnej katedrály sa nachádza 2,60 m pod podlahou súčasného kostola. Dávna katedrála bola postavená z vápencových blokov a rohy boli spevnené pieskovcom takým spôsobom, aký môžeme vidieť v kostole sv. Andreja pri ul. Grodzkej v Krakove. Románsky kostol je trojloďový, s fasádou ukončenou dvoma vežami.

Súvisiace príspevky