Wakeboarding

Chłopak na wakeboardzie na wodzie
Wakeboarding jest młodą i niezwykle dynamicznie rozwijającą się dyscypliną ekstremalnych sportów wodnych. Jest pochodną kilku rodzajów sportu i stanowi połączenie klasycznego surfingu, snowboardu i nart wodnych.

Wakeboarding je mladou a neobyčajne dynamicky rozvíjajúcou sa disciplínou extrémnych vodných športov. Zahŕňa v sebe niekoľko druhov športu a predstavuje spojenie klasického surfovania, snowboardu a vodných lyží. Je založená na plávaní na povrchu vody na špeciálne profilovanej doske držiac sa pri tom lana uchopeného na vleku alebo pripevneného k motorovému člnu, ktorý je na tento účel špeciálne prispôsobený. Táto na celom svete populárna a zábavná športová disciplína si čoraz väčšiu popularitu získava aj v Poľsku. Wakeboardingové vleky sa v Małopolsku nachádzajú o. i. v Krakove na vodnej nádrži Bagry wakeparkkrakow.pl, v Przylasku Rusieckom s malebnou polohou www.wakecampkrakow.pl ako aj na najväčšej podkrakovskej pláži - Kryspinowe www.wake-park.pl. Wakeboarding si môžu vyskúšať osoby v každom veku. Pestovanie wakeboardingu poskytuje obrovskú dávku adrenalínu a neopakovateľných dojmov. Je to úžasný návrh pre ľudí, ktorých priťahujú nové výzvy.

Multimédiá