Chodník tradičného remesla Malopoľska

Koronki z Bobowej, kobieta wyplatająca koronkę za pomocą tradycyjnych narzędzi
Chodník tradičného remesla Malopoľska umožňuje putovanie stopami dávnych remesiel. Navštívime pri tom mnoho zaujímavých miest, často vzdialených od tradičných turistických trás. Stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorých skutočnou záľubou sú z pokolenia na pokolenie odovzdávané tajomstvá starých remesiel – to je hlavná atrakcia trasy. Chodník vedie do 130 obcí a do dielní 200 remeselníkov.

Remeslá v dávnom Malopoľsku
Bednárstvo, papierníctvo, dechtárstvo, hrnčiarstvo, vyšívanie, kolárstvo, čipkovanie, výroba košíkov, kováčstvo, výroba lyžíc, maľovanie na skle, mlynárčenie, tradičné pečenie, rôzne umenia, včelinárstvo, ľudové sochárčenie, stolárstvo, tkáčstvo, výroba hračiek.

Na mnohých miestach sa na chodníku organizujú zaujímavé udalosti. Oplatí sa navštíviť dvor Zieleniewských v Trzebini počas Záhradného festivalu ľudovej kultúry a remesla (jún). V Strzyszawe, tradičnom stredisku výroby hračiek, sa v tom istom čase organizuje Sviatok ľudových hračiek. Na Lemkovskom Jeruzaleme v Gorliciach svoju tvorbu predstavujú ľudoví umelci spojení s územím lemkov. Najznámejšou udalosťou, nielen v Malopoľsku, je však súťaž Maľovaná chata, organizovaná každý rok na začiatku júna v Zalipiu. Populárna je aj súťaž o najvyššiu velkonočnú palmu odohrávajúca sa počas Palmovej nedele v Lipnici Murowanej. Na mnohých miestach sa organizujú letné workshopy tradičných remesiel. V júli, auguste a septembri si počas každého víkendu môžete pozrieť chodník kolomaže z Łosi do Szymbarku – kolomaž a dechtárstvo bolo kedysi jedným z hlavných príjmov lemkovských obyvateľov Łosi. Zamestnávali sa nielen výrobou dechtu a kolomaže, ale ich aj predávali, putujúc po celej strednej Európe na kolomažských vozoch.

Chodník tradičného remesla: podrobné informácie o chodníku, remeselníkoch, remeslách a obciach, ako aj udalostiach na stránke www.szlakrzemiosla.pl (www.handmade.pl).