Cyklistický chodník okolo Tatier

Ak sa niekto zamýšľa, ako spojiť aktívny a zdravý oddych s poznávaním neznámych miest a jedinečných pamiatok, objavovaním nádhernej krajiny, prírodnej rozmanitosti, pozývame vás na historicko-kultúrno-prírodný okruh okolo Tatier. Už dnes vďaka realizácii takmer 200 km cyklistických trás s infraštruktúrou pre cyklistov, obyvatelia a turisti môžu navštíviť poľsko-slovenské pohraničie na bicykloch, spoznávať neobyčajné miesta a jedinečné krásy tejto oblasti.

Myšlienka historicko-kultúrno-prírodného okruhu okolo Tatier ma svoj začiatok v roku 2004, kedy projekt inicioval Euroregión „Tatry”. Realizácia prebieha po etapách. Kompletný projekt zahŕňa vznik vyše 250 km slučky okolo Tatier s cyklistickými, lyžiarskymi a bežeckými trasami. Trasy vedú po okúzľujúcich oblastiach okolo Tatier, na ktorých sú sústredené jedinečné krásy a okrem iného 15 historických objektov zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, drevená architektúra, folklórne umenie, živý folklór, staromestské komplexy, zámky a hrady, drevené kostolíky a cerkvy ako aj miesta s označením prírodného a krajinného rázu.

V rokoch 2014-2015 bola zrealizovaná I. etapa investície v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Do realizácie projektu sa zapojilo 13 miestnych samospráv z Poľska a Slovenska (Obec Czarny Dunajec (vedúci partner), Mesto Nowy Targ, Obec Nowy Targ, Obec Szaflary, Mesto Trstená, Obec Suchá Hora, Obec Hladovka, Obec Liesek, Obec Nižná, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Kežmarok, Obec Huncovce a Obec Vrbov). Vtedy vzniklo približne 100 km cyklistických trás, z toho 35-km cezhraničný úsek vybudovaný na násype dávnej železnice z čias uhorskej monarchie. Zrekonštruovali sa historické železničné mosty, ktoré teraz slúžia cyklistom na trase cyklistického chodníka. Bolo vytvorených 15 oddychových miest pre cyklistov a v Czarnym Dunajcu vedľa križovatky vojvodských ciest č. 958 a 957 vzniklo bezplatné parkovisko typu „park and ride”.

II. etapa investície bola realizovaná v rokoch 2016-2018 ako vlajkový projekt Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Do tohto projektu sa zapojilo 10 partnerov z Poľska a Slovenska, t.j.: Európske spoločenstvo teritoriálnej spolupráce TATRY, Mesto Nowy Targ, Obec Szaflary, Obec Nowy Targ, Obec Łapsze Niżne, Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená. Vybudovalo sa ďalších 60 km cyklistických trás, 14 nových odpočívadiel pre cyklistov a bezplatné parkovisko P&R. Na poľskej strane pokračuje trasa od mesta Nowy Targ na východ cez Obec Szaflary, Obec Nowy Targ, Obec Łapsze Niżne až po hraničný prechod Kacvín - Veľká Franková. Medzičasom v Poľsku vznikla už kompletná hlavná časť trasy okolo Tatier dlhá vyše 70 km, vedúca od hranice so Slovenskom v Chochołowe po hranicu v Kacvíne. Na slovenskej strane partneri vybudovali nové časti cyklistických chodníkov od obce Ždiar v smere Tatranskej Kotliny a Spišskej Belej a ďalej do Kežmarku, v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a časť Hniezdne-Stará Ľubovňa. Doplňujú približne 100 km cyklistických trás vybudovaných v rámci I. etapy projektu.

V III. etape investície (2019-2020), ktorá získala dofinancovanie z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, vznikne ďalších 26 km cyklistických chodníkov a na poľskej strane dobudovanie nových častí vedúcich k turistickým atrakciám (napr. v smere Gorcov v Obidowej), ale predovšetkým dôraz sa kládol na rozbudovanie infraštruktúry pre cyklistov napr. prostredníctvom obnovenia historických objektov, ako je dávna železničná stanica pri trase v obci Čierny Dunajec, ktorá sa stane teraz centrom pre cyklistov, ako viacfunkčná oddychová zóna pre cyklistov. Cyklistické chodníky trasy okolo Tatier zaručujú bezpečné návštevy a ekologické trávenie voľného času pre celé rodiny s deťmi. Využívajú ich nielen cyklisti, ale aj kolieskoví korčuliari, kolieskoví lyžiari, bežci a v zime sa využívajú ako trasy na bežkové lyžovanie. Navyše, okrem hlavnej asfaltovej slučky okolo Tatier vznikajú dodatočné trasy, spojnice a tematické slučky, napr. slučka na čiernodunajeckých rašeliniskách, spojnica vedúca k strane Gorcov, ktoré spestrujú cyklistické výlety.

Odbočte do Tatier! Zabočte na trase okolo Tatier! www.szlakwokoltatr.eu