Chodník Januárového povstania

Pałac w Książu Wielkim, murowany dwupiętrowy budynek, biała fasada, wieża od strony frontowej
Januárové povstanie je najtragickejším poľským povstaním, ktoré sa začalo v januári 1863. Poslední povstalci, ktorí boli zajatí ešte so zbraňou v ruke, boli popravení na námestí v Sokolowe Podhalanskom dňa 29. mája 1865. Takmer dva roky bojovalo Poľsko, Litva a Rus s ruským dobyvateľom. Už dnes si môžeme prehĺbiť svoje znalosti o povstaní vďaka vzniknutému Chodníku Januárového povstania.

Práce pri prvej z tematických trás – Malopoľským chodníkom Januárového povstania – sa začali v roku 2013, na 150. výročie januárového povstania. Cieľom vytvorenia chodníka bolo nielen uctenie si ďalšieho výročia povstania, ale predovšetkým kultivovanie pamäte o tejto dôležitej udalosti, prehlbovanie historických znalostí a turistická  aktivácia severného Malopoľska.

Malopoľský chodník Januárového povstania zahŕňa 23 obcí, na území ktorých vzniknú trasy pre aktivity rôzneho druhu – pešie, cyklistické, pre zmotorizovaných a jazdecké, o ktorých budú informovať informačné tabule.

Odporúčame internetovú stránku www.1863szlak.pl, ktorá je obšírnym zdrojom vedomostí o povstaní na území Malopoľska, ako aj kalendárom podujatí spojených s touto udalosťou na území nášho vojvodstva.