Chodník Kościuszkovho povstania

Grupa ołowianych żołnierzyków w granatowych i czerwonych mundurach, inscenizacja bitwy
Oplatí sa navštíviť miesta spojené s kościuszkovým povstaním. Turistický chodník prechádza cez nasledujúce miesta: Krakov Mohyla – Krakov Salwator – Krakov Wawel – Krakov Kostol Kapucínov – Krakov Hlavné námestie – Krakov Prądnik Biały – Krakov Pleszów – Luborzyca – Koniusza – Proszowice – Rzędowice – Janowiczki - Racławice - Dziemięrzyce– Bosutów.

Mnoho miest v Malopoľsku pripomína o hrdinských oslobodzovacích bojoch, o chvíľach slávy a o pádoch. Na niektoré upozorňujú tabule a o časti z nich pripomínajú pamätné pomníky. Tabuľa na krakovskom námestí pripomína chodcom o prísahe, ktorú práve tu na tomto mieste zložil Tadeusz Kościuszko dňa 24. marca 1794. Kościuszko po rannom svätení šablí v kostole Matky Božej Loretanskej prišiel na Hlavné námestie a zložil prísahu vernosti národu a roznietil povstanie. Bol to začiatok povstania, ktoré sa však nepodarilo, ale bolo zapamätané a okolo neho vznikla národná legenda. Do boja sa zapojili sedliaci, ktorí bojovali tým, čo mali po ruke, vrátane slávnych kôs umiestnených na konci. Úspechom bola bitka pod Racławicami z 4. apríla. Povstalecká armáda s veliteľom Kościuszkom – skladajúca sa približne zo 4000 vojakov z armády a približne z 2000 nových zverbovaných – bojovala na východe od Miechowa s ruskou armádou a zvíťazila. Počas bitky pod Maciejowicami sa Kościuszko dostal do zajatia. Povstanie upadlo, nastalo III. Rozdelenie Poľska. Slobodu získali až po 123 rokoch.

Objekty na chodníku


Zobacz więcej