Geoturistický chodník

Wapienne białe skały w dolinie.
Inovatívneriešenia nie sú na začiatku obdarovávané príliš veľkoudôverou. V rieke musí pretiecť mnoho vody, aby sme sapresvedčili, že niektoré z nich sú naozaj výnimočné.Potom náhle, ako blesk z jasného neba, sa objavuje myšlienkao tom, že sú zavádzané tak neskoro...

Takýmriešením je nepochybne geoturistika – typ poznávacej turistikyzameranej na kontakt s geológiou a dynamickými procesmineustále existujúcimi nielen na povrchu Zeme. U niektorých sazapáli červené svetielko; časť si určite pomyslí: geológia,čo v tom môže byť zaujímavé? Pravda však vyzerá tak, žesa s ňou stretávame príliš často, predovšetkým počasoddychu stráveného v Malopoľsku. Všetky tu prítomné skaly,doliny, jaskyne, pramene, bane vznikli práve vďaka geologickýmprocesom. Možnože sú medzi nimi miesta známe od detstva, ale niez hľadiska geológie...A Malopoľskosa priam pýši bohatstvom geoturistických zaujímavostí. Vyššiespomínané útvary sa vyskytujú v nepredstaviteľnýchodmenách – skalné útvary, dolinky a jaskyne – naseverozápade, ako aj v Tatrách, pramene – na juhu a v centreregiónu, bane – hanba nevedieť. Sú to iba niektoré objekty,avšak ich oveľa väčšia časť na objavenie iba čaká....


Multimédiá