Po stopách kaplniek bochnianskych baníkov

Kopalnia Soli Bochnia
Po stopách kaplniek bochnianskych baníkov je najnovšia ponuka prehliadky bochnianskej soľnej bane. Trasa vedie po banských kaplnkách a výklenkoch, ktoré sú stopami po ich existencii v minulosti. Zapálená viera sprevádzala baníkov počas práce hlboko pod zemou, preto tu k ucteniu svojich svätých patrónov vytvárali početné kultové miesta.

Podľa historických prameňov sa v bochnianskej bani nachádzalo viac ako tridsať podzemných kaplniek. V bani zastávali veľmi dôležitú funkciu, od kultových miest či zdroja povzbudenia cez zaistenie bezpečia, alebo miesta opravy baníckych lámp po skvelý orientačný bod.
Dnes je v bochnianskej bani dostupných sedem kaplniek. Turisti, ktorí sa vydajú „Po stopách kaplniek bochnianskych baníkov“, budú mať príležitosť navštíviť šesť z nich.

KAPLNKA STRETNUTIA S MATKOU je súčasná kaplnka, ktorá vznikla v roku 2008, má podobu rytiny v kameni zachycujúcej najdôležitejšie výjavy z mariánskych zjavení na svete. Boli zhromaždené na jednom mieste, aby ukázali rôznorodosť podôb Panny Márie v závislosti na mieste, kde k zjaveniu došlo.

STARÁ KAPLNKA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽNYCH – dnes po nej zostala len stopa v podobe výklenku a krátkej chodby. Samotná kaplnka bola prenesená o niekoľko desiatok metrov ďalej, na miesto dnešnej kaplnky svätej Kingy.

KAPLNKA SVÄTEJ KINGY – história tejto kaplnky ako kultového miesta siaha do roku 1747. Vtedy v hĺbke 201 m pod zemským povrchom, na úrovni I August, vznikla nová kaplnka svätých Anjelov strážnych – patrónov nosičov. Kaplnka bola počas svojej existencie mnohokrát prestavovaná a rozširovaná. Súčasné rozvrhnutie kaplnky sa vytvorilo v dôsledku rekonštrukčných prác prebiehajúcich v rokoch 1980 – 1982. Najreprezentatívnejšiu časť kaplnky predstavuje presbytérium. Hlavným prvkom vybavenia kaplnky je oltár svätej Kingy a krásny soľný luster. Od júna 2016 sa v kaplnke nachádzajú relikvie jej patrónky. Pred oltáre bol postavený obetný stôl, pri ktorom Ján Pavol II. 16. júna 1999 v Starom Sączi slúžil kanonizačnú omšu svätej Kingy.

KAPLNKA PANNY MÁRIE BOCHNIANSKEJ – nachádza sa v hĺbke asi 192 m, vo východnej, najvyššie ležiacej časti komory Crystian. Vznikla a bola vysvätená v roku 2009 z iniciatívy bochnianskych baníkov. Ku vzniku kaplnky bola využitá jedna z už existujúcich dutín v ložisku soli, v ktorej prebehli len drobné banícke práce. Správca bochnianskeho chrámu odovzdal do novej banskej kaplnky kópiu zázračného obrazu a baníci sami zhotovili veľký ruženec zo soľných korálikov.

KAPLNKA PASSIONIS – je to najstaršia z dochovaných kaplniek bochnianskej bane. Kaplnka nachádzajúca sa na schodisku Regis v XVI. komore Rozpora je datovaná do roku 1709 a maľby pokrývajúce steny a strop pochádzajú pravdepodobne z doby pred rokom 1763 (podľa Teofila Wojciechowského) alebo pred rokom 1717 (podľa Dariusza Śladeckého). Baníci sa v kaplnke zhromažďovali na špeciálnu bohoslužbu na Veľký piatok na „pašie alebo skôr kázanie Passione Christi”. V staropoľských dobách sa hlavná náboženská pozornosť razičov a rubačov vo vnútri bane upínala k utrpeniu Pána. Dnes sú pozdĺž schodiska Regis vedúceho do kaplnky rozmiestnené zastavenia krížovej cesty.

KAPLNKA CRUCIFIX – Ide o pozostatok starého banského diela z 18. storočia zastávajúceho sakrálnu funkciu. Vybavenie kaplnky vzniklo v dôsledku vytesania architektonických prvkov v ložisku soľnej komory.
Návštevníci svoju cestu začnú zjazdom do bane banským výťahom a následne jazdou podzemnou železnicou. Zakončením pobytu v bani bude návšteva najväčšej z bochnianskych soľných komôr – komory Ważyn.

Viac informácií na stránkach: kopalnia-bochnia.pl

Multimédiá