Kalvárijský chodník Wojciecha Weissa

Logotyp szlaku przypominający podpis W. Weissa
Kalvárijský chodník Wojciecha Weissa je možnosť, ako si prezrieť Kalwariu Zebrzydowskú po stopách Wojciecha Weissa a jeho ženy Aneri. Ide o chodník pre peších a automobily, skladajúci sa z dvoch okruhov. Okruh A je určený pre milovníkov prechádzok a vyzýva na výpravu po stopách Wojciecha Weissa po kalvárijských cestičkách. Okruh B vedie po menej známych zákutiach Kalwarie Zebrzydowskej a neďalekých Zebrzydowíc, odporúča sa motorizovaným turistom.

Wojciech Weiss (1875 – 1950) bol znamenitý maliar a grafik, študent, profesor a rektor Akadémie výtvarného umenia v Krakove. Narodil sa v emigrácii v Rumunsku, štúdium začal v Ľvove, odkiaľ sa presunul do Krakova a s týmto mestom spojil svoj život. Druhým miestom nerozlučne spätým s jeho tvorbou bola Kalwaria Zebrzydowska, kde hľadal chvíle odpočinku od mestského zhonu, žil a maľoval v dome obklopenom sadom na ul. Jagiellońska.

Dĺžka prehliadky celého okruhu je asi 120 minút. Trasa: Námestie – Dom remesiel – Dom Wojciecha Weissa – socha sv. Floriána – ZEBRZYDOWICE: farský cintorín – kostol sv. Michala archanjela – konvent Hospitálskeho rádu svätého Jana z Boha sv. Floriána – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: železničná stanica Kalwaria Zebrzydowska – námestie. Okruh B vyzýva na výpravu po stopách Wojciecha Weissa na kalvárijských cestičkách. Ide o pešiu trasu, ktorá trvá asi 90 minút. Námestie – kláštor františkánov – Pilátova radnica – Most cez Cedron – Hora ukrižovania – kláštor františkánov.

Portret autorstwa W. Weissa