Strieborný chodník Olkuských baníkov

Rzeźba górnika z herbem Olkusza
Ako kedysi dávno, tak aj teraz v uliciach Olkuša (pol. Olkusz) je možné stretnúť postavičky baníkov, čiže olkuských baníkov. Figúrky sú zhotovené z medi a sú pokryté patinou. Sú súčasťou projektu „Strieborný chodník olkuských baníkov“ (pol. Srebrny szlak gwarków olkuskich), ktorý realizuje olkuský magistrát.

Doteraz neboli banícke tradície Olkusza viditeľné pre obyvateľov a turistov, ktorí mesto navštívili. Tento nedostatok má vyplniť Strieborný chodník olkuských baníkov, čiže náučno-vzdelávací chodník, v blízkosti olkuského historického centra. Na osemnástich miestach, v historickom centre, na podstavcoch z charakteristického červeného parčevského zlepenca, boli osadené figúrky baníkov. Každá postavička je iná, „rozpráva” iný príbeh, zobrazuje vybraný aspekt histórie mesta, čiže udalosť, postavu, dôležité historické miesto, alebo olkuskú legendu.

Pri západnom vstupe do historického centra, vás privíta baník sediaci na relikviách dávnej Slavkovskej brány (pol. Brama Sławkowska), ktorý drží erb mesta s baníckym kopáčom. Postavička baníka, ktorá stojí pri Olkulskej bazilike sv. Andreja (pol. Olkuska bazylika św. Andrzeja) drží v ruke veľký kríž, ktorý nadväzuje na strieborný „Kríž baníkov“ (pol. Krzyż Gwarków), osadený v 17. storočí olkuskými baníkmi. Môžete ho obdivovať v kostole. Postavičky baníkov raziacich mince sú vystavené pred budovou starej radnice, kde na prelome 16. a 17. storočia fungovala olkuská mincovňa. Dvaja baníci, ktorí symbolicky nesú bochník olkuského olova stoja na mieste, kde sa na stredovekom trhu nachádzala mestská váha. Vidieť môžete aj baníka taviaceho olovo a baníka kováča, ktorý stojí pred olkuským „Mechanikom”. Jeden baník s mečom „bráni” olkuskú baštu a zbraň druhého, vystaveného pred Regionálnym múzeom PTTK, nadväzuje na „katov meč”, ktorý môžete obdivovať v zbierke tohto múzea. Baník, ktorý sa šplhá po rebríku, stojacom pred „Brengardou” zobrazuje históriu olkuskych požiarnikov z 15. storočia. Postavička starého baníka, ktorá stojí v mestskom parku, nadväzuje na nemocničný kostol sv. Ducha, ktorý tu začal na tomto mieste pôsobiť od 14. storočia.

Postavičky baníkov rozprávajú aj olkuské legendy. Existuje preto baník Pokladník, čiže duch bane a baník stojací nad kolískou, ktorý predstavuje legendu o strieborných kolískach, ktoré si objednávali bohatí olkuskí baníci.

Postavičky baníkov pochádzajú z dielne Jana Siuty – rezbára, maliara a filozofa, absolventa krakovskej ASP. Jednou z jeho mnohých realizácií je okrem iného sarkofág poľského prezidenta Lecha Kačiňského (Lech Kaczyński) a prvej dámy na Vavli. Postavičky baníkov v charakteristických kaftanoch s kapucňami a obutých vzorovaných čižmách na originálnej ikonografii, čiže vyobrazeniach baníkov aké poznáme z diel Georgiusa Agricolu, vedca zo 16. storočia, alebo postavy baníkov, ktorí držia erby Olkusza a Poľska, môžeme obdivovať na maľbe zo 16. storočia na stene presbytéria olkuskej baziliky.

Pri každej z figúr sa nachádza informačná tabuľa o histórii miesta, na ktorom je postavička osadená. Postavičky baníkov tvoria zaujímavý chodník. Na celom chodníku je zatiaľ možné nájsť vyše 130 replík olkuských trojakov, čiže mincí s podobizňou kráľa Žigmunda III., aké boli razené v olkuskej mincovni a baníkov, ktorí držia erb Olkuša.

V rámci projektu trvajú práce nad vytváraním mobilnej aplikácie. Po jej stiahnutí, prechádzajúc sa „Strieborným chodníkom olkuských baníkov”, približujúc sa k jednotlivým rezbám, vďaka technológii tzv. beacon, bude možné si vypočuť „povesti” baníka o histórii mesta, čiže o mieste, kde sa rezba nachádza. Nahrávky sprevádzajúce turistov po chodníku, budú dostupné v poľskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Budú prispôsobené rôznym skupinám prijímateľov. Využitie nových technológií umožní úplne využívať pripravený vzdelávací program aj hendikepovaným osobám, predovšetkým nevidiacim, ktorí sa môžu baníkov nielen dotknúť, ale aj vypočuť si ním vyrozprávaný príbeh.

Multimédiá