Hlavná beskydská magistrála (pol. Główny Szlak Beskidzki)

Widok na Beskidy
Kto aspoň raz nespal v horskej ubytovni, nepil vodu priamo z prameňa, nevystúpil na štít mysliac si alebo hovoriac „už nikdy viac sa nedám prehovoriť“, a na ďalší víkend sa zase vybral na túru? Hory majú moc lákať a z roka na rok milovníkov horských trás pribúda.

Preto sú čoraz viac obľúbené túry s dlhými chodníkmi, prechádzajúcimi niekoľkými pásmami. Turisti chcú utiecť od chaosu veľkého mesta, od večného náhlenia sa za každodennými záležitosťami. Na túre ich čaká ticho a možnosť spoznávať vlastné hranice. Vhodná je na to okrem iného hlavná beskydská magistrála. 

Magistrála nesie meno Kazimierza Sosnowského, označená je červenou farbou a je najdlhšou trasou v poľských horách – predstavuje približne 500 kilometrov. Začína sa v Ustronie v Sliezskych Beskydách (pol. Ustroń w Beskidzie Śląskim) a končí sa v malej obci Wołosate v Bieszczadach. Vedie cez tri vojvodstvá a niekoľko horských skupín, pričom predstavuje rozmanitosť krajiny a mnohé prírodné a historické zaujímavosti.

Táto trasa bola vytýčená v medzivojnovom období v rokoch 1935-1939 a nesie meno Józefa Piłsudského. Západná časť trasy bola navrhnutá Kazimierzom Sosnowským a východná časť Mieczysławom Orłowiczom (vtedy trasa viedla do Czarnohory, ktorá sa nachádza na poľských hraniciach).

Hlavná beskydská magistrála nie je tak technicky náročná ako trasy v Tatrách, jej celková dĺžka predstavuje cca 500 kilometrov a súčet prístupov po celej trase sa pohybuje približne na dvadsiatich kilometroch. Zdolávanie HBM je niekedy spojené s prekonaním rekordu (zimný prechod, beh) alebo má charitatívny účel.

PTTK za účelom spopularizovania trasy zaviedlo odznaky hlavnej beskydskej magistrály. Je možné ich získať ako výsledok jednorazového zdolania celej trasy v čase nie viac ako 21 dní, alebo jej zdolaním po častiach, nezávisle od času trvania a počtu výletov. Bodovanie výletov a potvrdenie ich zdolania sa robí v súlade s ustanoveniami horského poriadku turistických odznakov PTTK.

 

Multimédiá