Sadecké a Nízke Beskydy

Sądecki Park Etnograficzny
V múzeách a skanzenoch rozmiestnených napr. na území Nowého Sącza, Krynice, Starého Sącza, Gorlíc, Muszyny a Łosia sú zhromaždené cenné exponáty z rôznych období a oblastí ľudských aktivít.

Hlavné sídlo Okresného múzea v Nowom Sączi sa od roku 2018 nachádza v historickej budove bývalej Rakúsko-uhorskej banky. Po modernizácii bol zdôraznený reprezentatívny charakter schodiska a hlavnej sály v najvyššom podlaží, kde sa konajú krátkodobé výstavy, stretnutia a koncerty. V oddeleniach a pobočkách Okresného múzea boli nazhromaždené exponáty ukazujúce nevšednú históriu a kultúru obyvateľov Beskýd.

V Sądeckom etnografickom parku v Nowom Sączi sa nachádza viac ako niekoľko tisíc exponátov prezentujúcich ľudovú kultúru Lachov, Pogórzanov, Łąckých horalov, Lemkov a karpatských Rómov. Nachádza sa tu napr. niekoľko hospodárstiev sedliakov s charakteristickou vidieckou zástavbou. Na národnej úrovni jedinečné sú obnovené chrámy troch vyznaní: pravoslávny kostol sv. Demetra mučeníka z Czarného, drevený kostol sv. Petra a Pavla z 18. stor. z Łososiny Dolnej a kostol zo Świniarska, ktorý pôvodne slúžil kolonistom protestantského vyznania.

Vedľa etnografického parku vzniklo Haličské mestečko po vzore haličských miest 19. storočia. Môžeme si v ňom prezrieť starosądeckú radnicu a šľachtický dvorec z Łososiny Górnej, v ktorých sa nachádza konferenčné a školiace centrum, hasičskú zbrojnicu a dve obytné budovy, v ktorých sú naaranžované: pracovňa hodinára a hrnčiarska dielňa. 

Klasické umenie môžeme obdivovať v Galérii Marie Ritter v Nowom Sączi na prvom poschodí historického, dvestoročného domu. V zbierkach po sądeckej maliarke sa nachádzajú: olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby, koláže, sochy a nástenné maľby. Vzhľad interiéru návštevníkov zavedie do atmosféry bývania predošlého meštianstva.

V Múzeu Nikifora v Krynici je predstavená tvorba jedného zo svetovo najpreslávenejších predstaviteľov primitivizmu – Nikifora Krynického, vlastne Epifaniusza Drowniaka. Dokumentačnú časť expozície tvoria pamiatky po umelcovi a jemu venované publikácie. Múzeum je tiež miestom prezentácie výstav známych umelcov z okruhu neprofesionálneho a ľudového umenia. V Tyliczi sa nachádza Múzeum dejín Tylicza, ktoré okrem etnografickej expozície vlastní zbierku venovanú Barskej konfederácii.

Pamiatky po slávnych obyvateľoch Starého Sącza si môžeme prezrieť v tunajšom Regionálnom múzeu. Exponáty nazhromaždené v Dome na Dołkach ukazujú históriu mesta, remeselnícke výrobky, militárie a tiež umelecké diela. Meštiansky dom, ktorý ako jediný prežil veľký požiar v roku 1795 a zachoval si barokový charakter zo 17. storočia, za svoj názov vďačí umiestneniu v najnižšom (kedysi) bode námestia alebo, ako vraví legenda, jamám vykopaným v podzemí domu miestnym hrobárom. 

Medzi múzejnými inštitúciami nechýbajú tiež také, ktoré potešia predovšetkým detské srdce, napr. Dom hajtmanov v Muszyne, kde v súčasnosti flexibilne pôsobí lokálne kultúrne centrum, Múzeum hračiek v Krynici vedené manželským párom nadšencov, v ktorom sa nachádzajú hračky takmer zo všetkých období, alebo Maziarská usadlosť v Łosii, kde si môžeme prezrieť odevy a predmety dennej potreby patriace dávnym obchodníkom s ropou.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Súvisiace príspevky