Translation
five
pět
floor
poschodí
food
jídlo
four
čtyři
free
volný
free of charge, free
bezplatný
Friday
pátek
From which platform the train going to … leaves?
Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do …?
fruits
ovoce
fuel
palivo
goodbye
na shledanou
good evening
dobrý večer
good morning
dobré ráno (ráno)
good night
dobrou noc
go to the left
doleva
go to the right
doprava
grocery
obchod s potravinami
guide
průvodce
Help!
Pomoc!
hi, hello
ahoj (pozdrav)