Facebook link

Астрономическая обсерватория АСТРО-ЦЕНТР ХЕЛМЕЦ - Obiekt - VisitMalopolska

Назад

Obserwatorium astronomiczne ASTRO CENTRUM CHEŁMIEC

Астрономическая обсерватория АСТРО-ЦЕНТР ХЕЛМЕЦ

Pętla Łabędzia - włókniste struktury gazu w kosmosie
Rynek 1, 33-395 Chełmiec
tel. +48 887373373
ASTRO CENTRUM je turistickou atrakciou vzdelávacieho charakteru. Astronomické múzeum sa venuje popularizácii vedeckých poznatkov z oblasti astronómie a astrofyziky.
Je vybavené vysokokvalitnými teleskopmi na pozorovanie hviezdnej oblohy a slnka. Observatórium je sprístupnené organizovaným skupinám a školám v dopoludňajších hodinách po predchádzajúcej dohode. V rámci návštevy sa organizujú autorské prednášky ako aj prezentácie uskutočňované pomocou multimédií s možnosťou voľby spomedzi niekoľkých tematických oblastí. Tieto prednášky sú prispôsobené veku návštevníkov a úrovni vedomostí z oblasti astronómie. Súkromné osoby majú možnosť navštíviť observatórium v popoludňajších hodinách a v soboty po predošlej telefonickej rezervácii miest. Po každej prednáške nasleduje prehliadka observatória, prezentácia teleskopov a v prípade priaznivého počasia pozorovanie slnka alebo hviezd. Pozorovanie prebieha z rozhľadne, z ktorej možno obdivovať aj krásnu panorámu okolia. Hostia majú k dispozícii modernú multimediálnu sálu, v ktorej sa sprostredkúvajú poznatky o štruktúre vesmíru, súhvezdiach a výskumoch kozmického priestoru.