Facebook link

Dom Mikołajowski Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dom Mikołajowski Tarnów

Dom Mikołajowski Tarnów

Zabytkowe murowane budynki przy brukowanej wąskiej ulicy. Po drugiej stronie ulicy widoczny fragment ceglanego kościoła.
Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice
tel. +48 146219993
To jedna z najpiękniejszych i najstarszych gotycko-renesansowych kamienic w Tarnowie. Dodatkowo to jeden z nielicznych zabytków świeckiej architektury miejskiej przełomu gotyku i renesansu. Wraz z sąsiednimi budynkami ona mieści Muzeum Diecezjalne, najstarszą tego typu placówkę w Polsce.
Kamienica powstała na przełomie XV i XVI wieku tuż przed wieżą katedry, w zaułku przy Placu Katedralnym. Przy budowie wykorzystano mur miejski: dom dostawiono do muru obronnego. Najprawdopodobniej kamienica została kupiona oraz przebudowana przez rodzinę Mikołajowskich. Wnętrze domu zawiera elementy z przełomu XV i XVI wieku.
Na przykład oryginalną renesansową kamieniarkę otworów okiennych oraz dekorację sgraffito (warstwowe malarstwo ścienne), charakterystyczną dla epoki.
Budynek posiada wiele oryginalnych detali architektonicznych, do najciekawszych należy zaliczyć portale: wejściowy i dwa wewnątrz budynku oraz tablice erekcyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Pierwszy z kamiennych rzeźbionych portali z herbem Kościesza w nadprożu, mieści się w wejściu głównym. Herb ów stawia pod znakiem zapytania czas powstania budynku. Według napisów na tarczach herbowych we wnętrzu i na elewacji frontowej, dom wzniesiony został w 1524 roku przez Jana Mikołajowskiego herbu Gryf. Jednak według informacji z 1527 roku dom Mikołajowski zwany był dawniej "Kornuszowskim", a herb Kościesza w portalu wejściowym, nie jest związany z rodziną Mikołajowskich.

Następne dwa rzeźbione portale znajdują się w sieni na parterze – jeden zakończony łukiem w kształcie „oślego grzbietu”, a drugi w formie „ściętego trójliścia”. Kolejne portale na piętrze są typu wawelskiego, przypisywane Benedyktowi Sandomierzaninowi. Ostatni portal renesansowy, znajduje się w przejściu do następnej kamienicy.


Od 1930 roku w kamienicy działał Powiatowy Ośrodek Zdrowia oraz Muzeum Higieny.
W galerii Muzeum Diecezjalnego znajduje się najstarszy w polskim malarstwie tablicowym cykl pasyjny – osiem scen Męki Pańskiej zakomponowanych na odwrotach skrzydeł tryptyku z Ptaszkowej z lat 1430-1440.