Facebook link

Dobczyce - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Dobczyce

Dobczyce

Drewniane budynki w skansenie.

Dobczyce, Dobczyce Region turystyczny: Pogórza

To miasto leżące w dolinie rzeki Raby u stóp Góry Zamkowej i Jeziora Dobczyckiego. Historia Dobczyc sięga 1340 roku kiedy uzyskały prawa miejskie. Ale pierwsze zapiski wspominają o wsi w 1266 roku.

Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim przez Kazimierza Wielkiego. Było więc miastem królewskim, wolnym od opłat celnych. Mieszkańcy Dobczyc w okresie największego rozkwitu miasta cieszyli się przywilejami królewskimi, korzystali choćby z możliwości zakupu soli z nieodległych żup wielickich. Miasto spełniało funkcje handlowe, jednak po potopie szwedzkim nastąpił regres ekonomiczny Dobczyc. Najciekawszym obiektem Dobczyc są częściowo odbudowane ruiny zamku z XIII - XIV wieku. W tej warowni wychowywał się święty Kazimierz, a synów królewskich wychowywał Jan Długosz, pisząc tu kroniki. Nieopodal zamku znajduje się skansen budownictwa drewnianego, a także klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Częściowo zachowane mury miejskie z bramą wjazdową pochodzą z 1362 roku. Atrakcją turystyczną Dobczyc jest też Jezioro Dobczyckie – zbiornik na Rabie, rezerwuar wody dla Krakowa oraz okolic. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zwiedzania zapory.

Miasto i Gmina Dobczyce została wyróżniona w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski w 2022 roku w kategorii Miejsce z klimatem.


Powiązane treści