NUMERY ALARMOWE

Numer alarmowy (z telefonu komórkowego): 112

POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) +48 601 100 300 +48 18 206 34 44

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) +48 601 100 300

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) +48 601 100 100