Beskid Mały i Makowski 

Beskid Mały i Makowski 

murowana kapliczka na szczycie wzniesienia, rozległa panorama na góry
Beskid Mały i Makowski, rozdzielone rzeką Skawą, oferują turystom ogrom atrakcji. Znajdziemy tutaj wiele zabytków sakralnych i świeckich, muzea z ciekawymi ekspozycjami, trasy turystyczne, dzięki którym doskonale poznamy region – każdy znajdzie tutaj coś dla siebie! Aktywnym polecamy szlaki piesze i rowerowe. Osoby, które cenią sobie spokój, mogą odkrywać tajemnice zabytków w urokliwie położonych miejscowościach (m.in. Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Lanckoronie, Andrychowie, Makowie Podhalańskim, Myślenicach) lub odpocząć podczas wędrówek w leśnych ostępach. Zwolennikom imprez kulturalnych polecamy wybrać się na jedno z wydarzeń, takich jak Reggae Most czy Myślenicki Festiwal Lata. Sprawdźcie, co skrywają w sobie te dwa karpackie pasma górskie!

Beskid Mały i Makowski to malowniczo położone pasma górskie o urozmaiconej rzeźbie terenu, poprzecinane głębokimi dolinami rzecznymi. Góry porastają lasy świerkowo-jodłowo-bukowe, będące domem dla rzadkich gatunków zwierząt, w tym rysia. Część obszaru Beskidu Małego została objęta ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – zarówno samo pasmo, jak i Park ciągną się dalej na zachód na terenie województwa śląskiego. Zwiedzający szczególnie lubią zdobywać szczyty w Paśmie: Łamanej Skały (Łamana Skała z Rezerwatem Madohora, Leskowiec, Groń Jana Pawła II ze schroniskiem i kaplicą poświęconą świętemu), Babicy (z Rezerwatem Las Gościbia), Koskowej Góry (z popularnym Kotoniem) czy Lubomira (z obserwatorium astronomicznym, Łysiną i schroniskiem na Kudłaczach). W lasach można podziwiać okazałe wychodnie skał piaskowcowych oraz jaskinie. Na rzece Skawie, pomiędzy Zembrzycami a Świnną Porębą, znajduje się Jezioro Mucharskie, które w przyszłości ma być zagospodarowane na cele turystyczne. Warto wybrać się do położonego o 30 km na wschód, największego rezerwatu w województwie małopolskim - Lasu Gościbia. Obejmuje on północną część stoków Babicy z kilkoma bocznymi grzbietami, rozciętymi dolinami potoku Gościbia i jego mniejszych dopływów. Teren rezerwatu w całości porasta las. O walorach krajobrazowych decydują głęboko wcięte doliny potoków, które na krótkim odcinku, bo zaledwie 2 km pokonują przeszło 300 m różnicy wzniesień, tworząc ciągi małych kaskad, bystrzyn i wodospadów. Obszar porastają lasy buczyny karpackiej oraz fascynujące zbiorowiska roślinne w źródliskach potoków. Duży udział w lasach rezerwatu mają ponadto sztucznie nasadzone drzewostany iglaste. Prócz walorów przyrodniczych, rezerwat ma spełniać funkcję ochrony źródeł wody pitnej dla Sułkowic. W czasie II wojny światowej, szczególnie w 1944 r., w lesie w dolinie Gościbi swoją bazę miały oddziały partyzanckie. 

Wojenne epizody miały miejsce również w rezerwacie Zamczysko nad Rabą. W XIII w. na terenie obecnego rezerwatu wybudowano warownię, której głównym elementem była masywna, murowana z kamienia wieża obronna - stołp. Warownia miała funkcję fiskalną i strażniczą – u jej stóp przebiegał szlak handlowy z Krakowa i Wieliczki na Węgry. Stanowiła część umocnień brony myślenickiej – systemu przeszkód ze ściętych drzew, biegnącego w poprzek doliny Raby, na południowych rubieżach ziem należących do księcia krakowskiego. Baszta została wysadzona ładunkiem prochowym w niejasnych okolicznościach – jedna z hipotez głosi, że stało się to w 1457 r. z rozkazu Kazimierza Jagiellończyka, który obawiał się, że budowla zostanie wykorzystana przez zbuntowanych rycerzy zaciężnych. Rezerwat Madohora, położony na terenie małopolskiej gminy Andrychów, chroni 150-letnie świerki, dorodne buki i wychodnie skalne, w tym leżące tuż obok szlaku „wędrujące kamienie" oraz mszaki znajdujące się na „Czerwonej liście mchów zagrożonych w Polsce". 

Skorzystaj z Wyszukiwarki i odkrywaj regiony lub przeglądaj Powiązane Treści.

Multimedia